13/03/2019 13:50

Do thường xuyên xảy ra mất trộm gà, tiền nên Liếp đã nảy sinh ý định gài điện để chống trộm vào buổi tối. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện một người chết.