26/02/2014 06:37

Từ hôm trúng vé số trước Tết Nguyên đán tới nay, ngày nào trước nhà ông Dũng (ở Long An) cũng có 10 - 20 người đến nằm vạ vật, quỳ lạy khóc lóc nhờ giúp đỡ.