07/04/2021 16:10

Những vị trí dưới đây không nên để điện thoại kẻo sóng điện từ có thể khiến cho bạn mắc nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí gây vô sinh..

31/12/2017 21:13

Để điện thoại không đúng nơi rất có thể sẽ biến chiếc dế trở thành hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe của bạn.