08/08/2014 09:23

Clip lan truyền rất nhanh trên hệ thống mạng xã hội. Hiện chưa rõ nguyên nhân và số thương vong của vụ chém nhau này.