25/04/2024 15:02

Trong thời đại số hóa hiện nay, sự tiến bộ vượt bậc của AI đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của cuộc sống, kèm theo nó là sự xuất hiện của những ngành nghề mới.

22/04/2024 09:56

Xã hội càng phát triển thì cơ cấu các ngành nghề ngày càng đa dạng, trong đó, nhiều ngành nghề mang lại thu nhập cao, thời gian làm việc thoải mái.