27/10/2023 10:25

Lạm dụng bia rượu không phải thói xấu duy nhất “tàn phá” lá gan của bạn.

08/05/2023 15:59

Những việc làm dưới đây tưởng tốt cho sức khỏe nhưng dễ rước bệnh vào người nên tránh xa kẻo hối không kịp.

31/10/2021 16:09

Gan là bộ phận vô cùng quan trọng của cơ thể. Những thói quen sinh hoạt không tốt hàng ngày có thể âm thầm phá hủy gan mà nhiều người không để ý.