17/11/2015 13:00

Tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao cho việc chọn tạo giống đậu nành không biến đổi gen là một trọng tâm hàng đầu của Vinasoy.