23/05/2019 23:00

121.894 tỷ đồng là con số doanh thu thuần của Tập đoàn Vingroup (VIC) trong năm 2018. Phần lớn trong số đó đến từ lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản.

28/12/2018 22:06

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2018 với một phiên giảm điểm bất ngờ.