26/12/2014 10:41

Việc ngày càng nhiều nghệ sĩ lợi dụng sự lan tỏa của trang mạng facebook để…đòi nợ đã làm ảnh hưởng đến hình tượng của nghệ sĩ trong lòng công chúng.