26/11/2016 09:56

Một nguồn tin cho biết vợ chồng Lưu Đức Hoa đã bí mật chào đón con thứ 2 ra đời vào tháng 8.