30/05/2018 11:27

"Một người cũ, một người mới, tôi không muốn nói sẽ bênh vực ai...", anh T. buồn rầu nói.