27/07/2018 21:20

Khi đến bệnh viện thì toàn thân người chồng đã cháy đen, bỏng gần như toàn bộ cơ thể.