23/08/2017 17:00

Vợ bầu mới tháng thứ 6, thế nhưng ông chồng này phải "cắn răng cắn lợi mà nhịn" rồi tự mình oán thán: "Đúng là đàn ông hơn nhau ở tấm vợ".