22/01/2024 17:40

Phạm Huỳnh Minh Thịnh đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các nam học viên Taekwondo để giở trò đồi bại.