29/11/2023 10:59

Vượt cạn mà không có chồng bên cạnh, chị Chi cảm thấy vô cùng tủi thân. Sau hơn nửa tháng bỏ nhà đi, ông xã của chị mới gọi điện về giải thích rõ cơ sự.