17/09/2019 15:08

Ngày 2-9-1933, cặp chị em nhà Papin, Christine và Lea, đã gây ra vụ giết người man rợ và đẫm máu nhất trong lịch sử nước Pháp.