13/07/2018 09:31

Nữ y tá tiêm chất khử trùng vào túi truyền tĩnh mạch của những bệnh nhân nặng vì không muốn họ chết trong ca trực của mình.