07/04/2017 12:46

Do bất cẩn nên nhiều lúc thang cuốn cũng chính là “sát thủ” gây ra những tai nạn kinh hoàng với trẻ nhỏ.