21/01/2019 13:13

Trước thông tin cô gái bị hành hung sau giờ làm có quen biết với các đối tượng trước đó, ông Hồ Đức Ly (bố nạn nhân) đã phủ nhận điều này.