22/02/2017 09:27

22 bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 76 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi được kiểm tra sức khỏe cho kết quả tốt cũng đã được Bệnh viện cho xuất viện.