24/09/2020 18:08

Loại thực phẩm này còn được gọi là sơn hạch đào và có thể dùng thay lương thực.