25/09/2020 15:20

Cơ quan công an đang cho dựng hiện trường vụ 4 thanh niên vung gây sắt ba khúc đập xe máy sau va chạm giao thông.