29/11/2023 10:59

Ở trẻ sơ sinh có một số vị trí nên và không nên chạm vào, cha mẹ cần biết để tránh những tổn thương gây nguy hiểm cho trẻ.