22/04/2022 21:59

Chiếc ô tô điện này dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý III/2022.