19/07/2014 10:31

Những bộ phận cơ thể người gần như vẫn nguyên vẹn trong bụng cá sấu.