15/10/2021 21:46

Tòa cho rằng, hành vi hiếp dâm trẻ em của Thuyên gây nguy hiểm cho xã hội và chính bị hại nên tuyên phạt bản án nghiêm khắc.