14/04/2021 08:31

Lấy cớ qua thăm cụ bà 90 tuổi hàng xóm, Trọng nhiều lần xâm hại cháu K. khiến cháu mang thai và sinh con.

21/07/2019 11:11

Mới 14 tuổi nhưng bé gái N.T.L (ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã mang thai khoảng 6 tháng, trong khi đó, gia đình bé L lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

15/03/2019 17:02

Lợi dụng việc không có người lớn ở nhà, gã hàng xóm nhiều lần xâm hại bé gái 13 tuổi dẫn đến mang thai.