29/10/2022 16:24

Trang Wapcar mới đây đã đưa ra báo cáo doanh số bán xe tại Thái Lan trong tháng 9/2022 với nhiều thông số bất ngờ đối với người tiêu dùng.