12/01/2019 09:30

Chiếc xe tải gãy trục, mất lái trượt dài trên đường rồi tông vào xe máy khiến 3 chị em tử vong vẫn còn hạn kiểm định đến tháng 3.2019.