21/04/2014 09:25

Những túi nilon, bao tải chứa hoa quả được phủ kín bằng đủ các loại giẻ rách, chiếu rách, ruồi nhặng bay vo ve. Đó là góc chợ “hồi sinh” cho hoa quả loại 3, loại 4.