07/02/2024 16:19

Nhiều người mua phật thủ về thắp hương rồi để héo và bỏ và nghĩ chúng không ăn được. Nhưng thực tế, loại quả này có thể tận dụng làm thuốc.