11/03/2020 11:21

Trải nghiệm cuộc sống khó khăn tạo lực đẩy làm nên cá tính và thành công cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Trong đó có triệu phú tự thân Yemi Penn, chủ sở hữu 3 công ty ở Mỹ với giá trị hàng triệu đô la.