04/03/2020 07:58

Germán Abraham Loera Acosta nằm trong nhóm 6 người bắt cóc một nữ luật sư ở bang Chihuahua, Mexico nhằm đòi 2 triệu peso tiền chuộc bằng Bitcoin.