Từ 01/07/2024: Đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ được đền bù ra sao? Biết để không bị thiệt thòi

07/06/2024 09:33

Theo quy định, trường hợp những người dân bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được nhận các loại khoản đền bù tương xứng.

Đất nông nghiệp gồm những loại nào?

Theo quy định, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

- Đất được dùng trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác

- Đất được dùng trồng cây lâu năm.

- Đất rừng sản xuất.

- Đất rừng phòng hộ.

- Đất rừng đặc dụng.

- Đất được dùng nuôi trồng thủy sản.

- Đất được dùng làm muối.

dat-nong-nghiep-1-ngoisaovn-w900-h600 1

- Đất nông nghiệp khác: bao gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác nhằm phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt mà không trực tiếp trên đất; đất để xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất được dùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm được dùng tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Luật Đất đai 2024 quy định đền bù đất nông nghiệp ra sao?

Theo quy định, trường hợp những người dân bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được nhận các loại khoản đền bù tương xứng. Cụ thể, Điều 96, Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025 có những quy định cụ thể về việc bồi thường về đất khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đầy đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 95 của Luật này khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng những đất có mục đích sử dụng khác với đất thu hồi bằng nhà ở. Như vậy, một điểm mới của Luật đất đai sửa đổi mới (Luật Đất đai 2024) đó chính là người dân có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi thì có thể được bồi thường bằng nhà ở.

Trong khi đó tại Luật Đất đai 2013 có quy định rất cụ thể đó là đất được dùng để bồi thường là đất có cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi. Trong trường hợp mà không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của từng loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại chính thời điểm quyết định thu hồi đất.

Mức bồi thường đất nông nghiệp theo Luật mới

dat-nong-nghiep-2-ngoisaovn-w900-h562 0

Theo Luật Đất đai 2024, các hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất nông nghiệp thì hạn mức bồi thường về đất này sẽ được quy định cụ thể như sau:

+ Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường sẽ bao gồm diện tích trong hạn mức theo các quy định tại Điều 176 và Điều 177 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế.

+ Đối với phần diện tích đất nông nghiệp do được nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước thời điểm ngày 1/7/2014 thì việc bồi thường, hỗ trợ cũng sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

+ Trong trường hợp với diện tích đất nông nghiệp đã sử dụng trước thời điểm ngày 1/7/2024 mà những người sử dụng đất là hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng lại không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo các quy định của Luật này thì việc bồi thường sẽ được tiến hành theo quy định của Chính phủ.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020