3 chính sách mới về bảo hiểm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân có hiệu lực từ tháng 12/2021

26/11/2021 17:24

Tháng cuối cùng của năm 2021 sẽ áp dụng nhiều chính sách mới trong lĩnh vực bảo hiểm. Người dân nên biết vì đó là 'quyền lợi sát sườn'.

Người gửi tiền được bảo hiểm đến 125 triệu đồng nếu ngân hàng phá sản

Nội dung này được quy định tại Điều 3 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg: Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/12/2021. Như vậy, từ ngày 12/12/2021, khi ngân hàng bị mất khả năng chi trả hoặc phá sản, người gửi tiền tại ngân hàng đó sẽ được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tối đa là 125 triệu đồng, bao gồm cả gốc và lãi. (hiện tại, hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa chỉ là 75 triệu đồng).

Quyết định 32/2021 cũng nêu rõ, các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả trước ngày 12/12/2021 thì hạn mức trả tiền bảo hiểm vẫn áp dụng theo Quyết định 21/2017 là 75 triệu đồng.

2

Thay đổi về Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Việc ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP dẫn đến nhiều thay đổi về việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cụ thể, từ ngày 23/12/2021, thay vì sử dụng mẫu cũ cố định tại Phụ lục I Nghị định 23/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Trên giấy chứng nhận vẫn phải đảm bảo có các nội dung nêu tại Điều 7a Nghị định 97 gồm:

Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;

Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy);

Địa chỉ tài sản được bảo hiểm;

Tài sản được bảo hiểm;

Số tiền bảo hiểm;

Mức khấu trừ bảo hiểm;

Thời hạn bảo hiểm;

Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;

Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm;

Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Nghị định 97 cũng bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mua bảo hiểm và trong công tác kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Thay đổi mức phí bảo hiểm cháy, nổ

Nghị định 97/2021/NĐ-CP quy định mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mới và được áp dụng từ ngày 23/12/2021.

Mức phí này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy và được tính theo công thức sau:

Mức phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân x Tỷ lệ phí bảo hiểm

Theo bảng phí mới, tỷ lệ phí bảo hiểm/năm đã có một số thay đổi như sau:

- Rạp chiếu phim: Giảm từ 0,15% xuống còn 0,1%;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Tăng từ 0,35% lên 0,5%;

- Nhà máy nhiệt điện: Tăng từ 0,1% lên 0,15%;

- Nhà máy thủy điện và một số nhà máy điện khác: Tăng từ 0,07% lên 0,12%;…

Ngoài ra, Nghị định 97 cũng bổ sung tỷ lệ phí bảo hiểm/năm đối với một số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ để phù hợp với danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP như:

- Công trình tàu điện ngầm: Tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,1% và 0,12%.

- Đài kiểm soát không lưu: Tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,08%;...

Khoevadep.com.vn

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/3-chinh-sach-moi-ve-bao-hiem-anh-huong-den-quyen-loi-nguoi-dan-co-hieu-l.. Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/3-chinh-sach-moi-ve-bao-hiem-anh-huong-den-quyen-loi-nguoi-dan-co-hieu-luc-tu-thang-12-2021-search/?id=307868

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài