Năm 2023: 6 trường hợp dù khám trái tuyến vẫn được BHYT thanh toán 100%

09/09/2023 08:48

Theo quy định những trường hợp dưới đây dù khám chữa bệnh trái tuyến sẽ vẫn được BHYT thanh toán đủ 100%.

BHYT là gì?

Ai cũng biết rằng BHYT là do tổ chức nhà và quản lý nhằm huy động sự đóng góp cửa cá nhân tập thể, tổ chức nằm phục vụ cho mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân. Những khi đau ôm hoặc gặp rủi ro về sức khỏe nếu người dân có tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ về mặt kinh tế trong quá trình điều trị thăm khám tại bệnh viện. Việc này là điều vô cùng quan trọng với những người dân lao động, giúp giảm tải áp lực về kinh tế cho những người dân lao động. Bởi vậy, khuyến cáo những người dân nên mua BHYT đủ 100%.

Theo quy định của luật về BHYT thì những trường hợp dưới đây dù đi khám bệnh trái tuyến cũng sẽ được BHYT chi trả đủ 100%. Đó là những ai người dân nên biết kẻo dễ thiệt thòi.

truong hop kham benh trai tuyen van huong du

6 trường hợp đi khám trái tuyến vẫn được BHYT 100%

Căn cứ Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế và hướng dẫn tại Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, ngay cả khi đi khám trái tuyến, người bệnh vẫn được thanh toán BHYT 100% mức hưởng đúng tuyến trong các trường hợp sau:

(1) Người bệnh đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Tương ứng với đó, người bệnh có thể đến khám, điều trị tại bất kỳ bệnh viện tuyến huyện nào trên cả nước cũng đều được thanh toán theo mức hưởng trên thẻ BHYT là 100%, 95% hoặc 80%.

(2) Người bệnh đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh mà phải điều trị nội trú tại đây thì được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng đúng tuyến.

Tương ứng với mức hưởng trên thẻ BHYT là 100% hay 95% hay 80% thì người bệnh khi điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100%, 95% hoặc 80% chi phí điều trị nội trú.

(3) Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo mà có tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

6 truong hop kham trai tuyen van duoc bhyt tra du 100 phan tram

(4) Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo mà có tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

(5) Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo mà có tham gia BHYT thì khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương sẽ được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

(6) Người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Giaitri.thoibaovhnt.vn

Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/nam-2023-6-truong-hop-du-kham-trai-tuyen-van-duoc-bhyt-thanh-.. Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/nam-2023-6-truong-hop-du-kham-trai-tuyen-van-duoc-bhyt-thanh-toan-100-745029.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu