Người lao động phải thuê trọ được hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu, làm hồ sơ rất đơn giản

29/03/2022 10:06

Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc quay trở lại thị trường lao động được nhận hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 28/3.

Ngày 28/3, Chính phủ thông qua chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên cơ sở đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhằm khôi phục thị trường do ảnh hưởng của dịch. Tổng kinh phí gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng từ ngân sách.

Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Người đang làm việc trong doanh nghiệp nhận hỗ trợ 500.000 đồng mỗi người một tháng, nhận hàng tháng, tối đa 3 tháng, tổng cộng 1,5 triệu đồng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Người hưởng phải đang thuê trọ từ ngày 1/2 đến 30/6/2022, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn một tháng trở lên, thực hiện trước 1/4; đang đóng BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước khi doanh nghiệp lập danh sách lao động cần hỗ trợ thuê nhà, hoặc có tên trong danh sách trả lương.

Người quay lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đóng tại khu công nghiệp, chế xuất, khu kinh tế trọng điểm nhận một triệu đồng mỗi tháng, tối đa 3 tháng, tổng cộng là 3 triệu đồng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Điều kiện lao động phải ở trọ từ 1/4 đến 30/6, có hợp đồng không xác định thời hạn hoặc thời hạn một tháng trở lên (từ 1/4 đến 30/6); đang đóng BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước khi công ty lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

Nếu lao động mới tuyển dụng, chưa có tên trong danh sách đóng BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương trước tháng liền kề khi công ty đề nghị hỗ trợ.

Quyết định nêu rõ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thời gian từ lúc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 4 ngày.

Trình tự, thủ tục cụ thể như sau: Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động.

Sau đó, người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội là 2 ngày).

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện là 2 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 2 ngày).

Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Ttvn.toquoc.vn

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/nguoi-lao-dong-phai-thue-tro-duoc-ho-tro-tu-15-3-trieu-lam-ho-so-rat-don-gian-.. Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/nguoi-lao-dong-phai-thue-tro-duoc-ho-tro-tu-15-3-trieu-lam-ho-so-rat-don-gian-8202228323818408.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương