Những chính sách quan trọng liên quan đến cán bộ, công chức sẽ được áp dụng từ tháng 8/2023

25/07/2023 11:23

Từ tháng 8/2023, một số chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực.

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng cho sĩ quan quân đội

Theo Thông tư số 41/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện lương cơ sở với các đối tượng đang hưởng lương/phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, mức lương cơ sở áp dụng cho các đối tượng này tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng so với mức cũ là 1,49 triệu đồng/tháng tại Thông tư 79/2019/TT-BQP.

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 41/2023/TT-BQP, Bộ Quốc phòng cũng đưa ra hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và các loại trợ cấp, phụ cấp khác của sĩ quan quân đội. Mặc dù Thông tư này có hiệu lực từ 1/8/2023 nhưng cách tính lương này được thực hiện từ ngày 1/7/2023.

Lương = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số hiện hưởng 

Phụ cấp quân hàm = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng 

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng 

Phụ cấp = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp được hưởng 

Mức trợ cấp = 1,8 triệu đồng/tháng x số tháng được hưởng trợ cấp 

Ngoài ra, Thông tư này cũng hướng dẫn một số khoản tiền khác như sau: 

Phụ cấp cho hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp được hưởng 

Phụ cấp theo tỷ lệ % = [Lương từ 1/7/2023 + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng 

Phụ cấp của hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu = [Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (tính theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

Tăng số lượng, thêm chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 1/8/2023, chức danh công chức Trưởng Công an cấp xã sẽ được thay bằng công an chính quy. 

Do giảm 1 chức danh công chức là Trưởng công an xã nên Điều 6 Nghị định 33 cũng quy định lại số lượng công chức cấp xã từ 1/8/2023. Cụ thể, tại Phường, số lượng công chức loại 1 là 23 người; loại 2 là 21 người và loại 3 là 19 người.

Với xã, số lượng công chức loại 1 là 23 người; xã loại 2 là 20 người và loại 3 là 18 người.

Trong khi đó, quy định cũ tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định chung số lượng công chức cấp xã gồm loại 1 là tối đa 23 người, loại 2 tối đa 21 người và loại 3 tối đa 19 người.

Như vậy, từ 1/8/2023, cấp xã chỉ có các chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường với các nơi là phường, thị trấn; hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường với các nơi là cấp xã; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hoá - xã hội.

Ngoài ra, cũng tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Chính phủ đã bổ sung thêm trường hợp được tăng 1 công chức cấp xã khi xã đó có quy mô dân số, diện tích lớn hơn tiêu chuẩn chung. 

Theo đó, với phường thuộc quận, tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số. Với cấp xã: Tăng thêm đủ ½ mức quy định về quy mô dân số hoặc tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên.

Ngoài ra, Nghị định 33 này còn thay đổi tiêu chuẩn công chức cấp xã, sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức cấp xã cũng như căn cứ xếp lương cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn/tổ dân phố…

Hướng dẫn xác định nhu cầu thực hiện tăng lương cơ sở

Theo Thông tư 50/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính đã hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, việc xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện:

- Điều chỉnh lương cơ sở sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng:

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc thực tế có mặt tại thời điểm 01/7/2023 trong phạm vi số biên chế được giao/phê duyệt.
Không tổng hợp số đối tượng vượt chỉ tiêu biên chế đã được giao/phê duyệt năm 2023. Số biên chế dôi dư, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý.
Không tổng hợp số đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng.

- Điều chỉnh quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

- Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc.

Trong đó, nguồn kinh phí thực hiện tăng lương và tăng phụ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc được xác định gồm:

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết 2022 chưa dùng hết chuyển sang 2023.

- Tối thiểu 40% số thu để lại năm 2023 sau khi trừ đi chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ đi các chi phí này.

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán 2023 tăng thêm so với dự toán 2022 được giao (không kể khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương, các khoản chi theo chế độ).

Ttvn.toquoc.vn

Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/nhung-chinh-sach-quan-trong-lien-quan-den-can-bo-cong-chuc-se-duoc-ap-dung-tu.. Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/nhung-chinh-sach-quan-trong-lien-quan-den-can-bo-cong-chuc-se-duoc-ap-dung-tu-thang-8-2023-20230725102158423.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny