Quy định mới về đăng kiểm: Công an, quân đội được tham gia kiểm định, xử lý nặng với trung tâm vi phạm

08/06/2023 16:35

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, nghị định mới cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự.

Cụ thể, nghị định nêu rõ, hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. Trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của tổ chức và cá nhân thì cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn; khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại.

Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy định về đấu nối, kết nối hệ thống giao thông; thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định; bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, không gây cản trở và ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng hoặc 3 tháng nếu vi phạm

Trong nghị định mới ban hành cũng có sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 khi các trung tâm đăng kiểm vi phạm có thể bị đình chỉ 1 tháng trong các trường hợp sau:

- Không bảo đảm một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm.

- Có 02 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trong thời gian 12 tháng liên tục.

- Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 03 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP hoặc từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này.

-Đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

-Tiếp tục vi phạm một trong các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định này trong thời gian 12 tháng liên tục.

Ngoài ra, nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực. Theo đó, cơ cấu tổ chức của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận sau: Bộ phận lãnh đạo; Bộ phận kiểm định; Bộ phận văn phòng. Nhân lực của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu 1 lãnh đạo có đủ điều kiện theo quy định, 1 phụ trách bộ phận kiểm định, 2 đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ.

Về điều khoản chuyển tiếp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đã cấp trước ngày 8/6/2023 tiếp tục có giá trị sử dụng và được áp dụng các điều kiện quy định tại Nghị định này; Giấy chứng nhận đăng kiểm viên đã cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận;

Cục Đăng kiểm Việt Nam không thực hiện cấp chứng chỉ tập huấn nhân viên nghiệp vụ kể từ ngày 8/6/2023.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã nộp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam trước ngày 8/6/2023 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

Các đơn vị đăng kiểm tiếp tục áp dụng theo biểu giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới hiện hành cho đến khi ban hành biểu giá mới;

Ttvn.toquoc.vn

Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/quy-dinh-moi-ve-dang-kiem-cong-an-quan-doi-duoc-tham-gia-kiem-dinh-xu-ly-nang.. Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/quy-dinh-moi-ve-dang-kiem-cong-an-quan-doi-duoc-tham-gia-kiem-dinh-xu-ly-nang-voi-trung-tam-vi-pham-20230608143604142.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu