Tăng lương cư sở từ 1/7 và những khoản tiền người lao động sẽ được hưởng tăng thêm

26/06/2023 17:15

Cùng với việc tăng lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/7/2023, 9 nhóm đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP).

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Từ ngày 1/1/2000 đến nay, tính cả lần điều chỉnh lương cơ sở sắp tới, Việt Nam đã có 16 lần điều chỉnh lương cơ sở. Từ mức 180.000 đồng/tháng hồi năm 2000, sắp tới, lương cơ sở được tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tức tăng 10 lần sau 23 năm.

Tăng lương cư sở từ 1/7 và những khoản tiền người lao động sẽ được hưởng tăng thêm - Ảnh 1.

Hình minh họa

Những khoản tiền người lao động được hưởng sẽ tăng từ 1/7/2023

Cùng với việc tăng lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm. Theo đó, có 12 khoản tiền mà người lao động sẽ được điều chỉnh tăng.

1. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng.

2. Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ 2,98 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng.

3. Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng.

4. Tăng mức trợ cấp một lần từ 7,45 triệu đồng lên 9,0 triệu đồng.

5. Tăng mức trợ cấp hằng tháng từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng.

6. Tăng mức trợ cấp phục vụ từ 1,49 triệu đồng lên 1,80 triệu đồng.

7. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 53,64 triệu đồng lên 64,80 triệu đồng.

8. Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật từ 372.500 đồng lên 450.000 đồng (tại gia đình) và 420.000 đồng lên 596.000 đồng tại cơ sở tập trung.

9. Điều chỉnh mức lương hưu hằng tháng người lao động được nhận từ 1,49 triệu đồng lên 1,80 triệu đồng

10. Tăng trợ cấp mai táng từ 14,90 triệu đồng lên 18,0 triệu đồng

11. Điều chỉnh mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi người lao động chết từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng.

12. Tăng mức hưởng lương hưu với người lao động vừa đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ 1,49 triệu đồng lên 1,80 triệu đồng.

Nhipsongkinhte.toquoc.vn

Nguồn: http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tang-luong-cu-so-tu-1-7-va-nhung-khoan-tien-nguoi-lao-dong-se-duoc-h.. Nguồn: http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tang-luong-cu-so-tu-1-7-va-nhung-khoan-tien-nguoi-lao-dong-se-duoc-huong-tang-them-20230626143802764.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020