Tiền lương tối đa người lao động có thể được tạm ứng khi nghỉ Tết Âm lịch 2023 là bao nhiêu?

11/01/2023 09:54

Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định cụ thể về tạm ứng tiền lương. Vậy người lao động được tạm ứng tiền lương khi nghỉ Tết Âm lịch 2023 tối đa là bao nhiêu?

Liên quan đến việc tạm ứng tiền lương, Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.

Khi nghỉ hàng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Như vậy, pháp luật chỉ quy định mức tiền lương tối đa người lao động được ứng trước khi nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân và nghỉ hàng năm. Đối với trường hợp ứng lương khi nghỉ Tết Âm lịch 2023 thì mức tiền lương được ứng trước sẽ do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.

Người lao động bị khấu trừ tiền lương khi nào?

Theo quy định tại Điều 102 Bộ luật Lao động 2019 người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật này.

Cụ thể, người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Như vậy, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại, mức khấu trừ mỗi tháng không quá 30% tiền lương.

Ttvn.toquoc.vn

Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/tien-luong-toi-da-nguoi-lao-dong-co-the-duoc-tam-ung-khi-nghi-tet-am-lich-202.. Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/tien-luong-toi-da-nguoi-lao-dong-co-the-duoc-tam-ung-khi-nghi-tet-am-lich-2023-la-bao-nhieu-20230111083738752.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương