Trường hợp nhận thưởng Tết âm lịch 2024 phải nộp thuế thu nhập cá nhân

12/01/2024 21:40

Vấn đề tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không được rất nhiều người quan tâm.

Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế phổ biến. Theo Luật Quản lý thuế 2019 và căn cứ tính thuế có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân, có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân là một khoản bắt buộc đối với cá nhân khi có thu nhập tính thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Tiền thuế thu được sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân không chỉ áp dụng với các cá nhân mà còn áp dụng đối với hộ kinh doanh. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Cá nhân có thu nhập tính thuế theo quy định (lưu ý, có quý định riêng đối với từng khoản thu nhập ). Cá nhân không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng sau khi trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

thuong-tet-01

Tiền thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động, tiền thưởng Tết là số tiền hoặc tài sản hoặc hình thức khác mà người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh… để thưởng cho người lao động.

Theo khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

Do thưởng Tết có tính chất như tiền lương, tiền công nên người lao động nhận tiền thưởng Tết sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 111 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có quy định các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức đều là khoản tiền phải đóng thuế thu nhập cá nhân; trừ trường hợp tiền thưởng kèm danh hiệu thi đua hoặc do Nhà nước phong tặng, kèm giải thưởng quốc gia, quốc tế, về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh…

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết

Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ.

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn.

Như vậy, để xác định số thuế phải nộp, người lao động phải xác định được:

- Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công.

- Các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có).

- Tính thu nhập chịu thuế.

- Tính các khoản được giảm trừ như giảm trừ gia cảnh, giảm trừ tiền bảo hiểm bắt buộc...

- Tính thu nhập tính thuế.

- Tính thuế thu nhập phải nộp.

Giaitri.thoibaovhnt.vn

Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/truong-hop-nhan-thuong-tet-am-lich-2024-phai-nop-thue-thu-nha.. Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/truong-hop-nhan-thuong-tet-am-lich-2024-phai-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-781671.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác