Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

20/05/2020 13:57

Xe container đang di chuyển trên cầu Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương, bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

 
Zingnews.vn

Nguồn: https://zingnews.vn/video-xe-container-chay-ngun-ngut-tren-cau-lai-vu-post1086623.html.. Nguồn: https://zingnews.vn/video-xe-container-chay-ngun-ngut-tren-cau-lai-vu-post1086623.html