Hà Nội cấm lãnh đạo đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

30/12/2014 16:37

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Cụ thể, Lãnh đạo Thành phố sẽ không được đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong một năm (trừ trường hợp có nhu cầu hoặc do công việc thật cần thiết), đoàn đi không quá 10 người, không quá 10 ngày và không quá 3 nước. 

Ngoài ra, không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài; không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

Đối với các chương trình, hoạt động chung trong khuôn khổ các tổ chức hợp tác đa phương, mạng lưới liên đô thị mà Hà Nội là thành viên, lãnh đạo Thành phố sẽ bố trí tham dự nhằm đảm bảo vai trò, trách nhiệm và uy tín của Thành phố trong các tổ chức hợp tác đa phương. 

Trong trường hợp lãnh đạo Thành phố không thể tham dự, ủy quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tham dự các hoạt động chung.

Các đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch phải được cân nhắc, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực bằng kinh phí ngân sách nhà nước. 

Đối với các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Thời gian mỗi chuyến đi công tác nước ngoài cần tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, trên cơ sở đảm bảo yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Tổ chức thành phần đoàn đi gọn nhẹ, cán bộ tham gia đoàn phải đúng người, đúng việc, có tính đến nhu cầu đào tạo cán bộ.

Tặng phẩm cho các đối tác nước ngoài cần gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp, chú trọng ý nghĩa văn hóa, tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam . Các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm khi sử dụng các phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức... bằng ngân sách nhà nước; không tổ chức chiêu đãi, mời cơm thân mật ở nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt cần thiết và phải được cấp có thẩm quyền cho phép).

Baophapluat.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”