Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

25/05/2020 17:10

Sau khi được giữ lại, cô gái ra sức phản ứng nhưng nhóm thanh niên kịp thời đưa người này vào trong.

 
Zingnews.vn

Nguồn: https://zingnews.vn/video-nhom-thanh-nien-ngan-co-gai-nhay-cau-post1088277.html.. Nguồn: https://zingnews.vn/video-nhom-thanh-nien-ngan-co-gai-nhay-cau-post1088277.html