Tiền thưởng Tết 2024 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

05/12/2023 21:04

Vào dịp cuối năm, người lao động rất mong chờ vào khoản tiền thưởng tết. Vậy khi nhận khoản tiền này, người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng Tết không?

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng Tết được quy định như sau:

- Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Do đó, việc có thưởng Tết hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp. Danh nghiệp căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định có hay không có thưởng Tết.

thuong-tet-2024-01

Thưởng Tết phải đóng thuế

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012 quy định, thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

Bên cạnh đó, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định, thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản thu nhập chịu thuế.

Thưởng Tết là khoản có tính chất như tiền lương, tiền công mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động và không thuộc các khoản tiền thưởng được miễn chịu thuế thu nhập cá nhân theo các quy định. Các khoản thưởng Tết bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Người lao động sẽ phải nộp thuế sau khi trừ các khoản giảm trừ (giảm trừ gia cảnh, tiền BHXH……) mà vẫn đạt đến mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Giaitri.thoibaovhnt.vn

Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/tien-thuong-tet-2024-co-phai-dong-thue-thu-nhap-ca-nhan-khong.. Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/tien-thuong-tet-2024-co-phai-dong-thue-thu-nhap-ca-nhan-khong-769718.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu